Zajęcia z psychologiem w SP 3

Korzystając ze sprzyjającej aury za oknem uczniowie klasy 5 „d” Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi uczestniczyli w zajęciach plenerowych z elementami psychoedukacji na temat efektywnej nauki.

Zajęcia były prowadzone przez psychologa szkolnego panią Katarzynę Wróbel. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jak wiele elementów składa się na efektywność naszej pracy, nauki i motywację wewnętrzną do podejmowanych działań. Oświetlenie, odpowiednie miejsce do nauki, dostosowanie do preferencji indywidualnych (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy), wysoka jakość snu, posiłek, nawodnienie, a także aktywność fizyczna to szereg elementów przekładających się na jakość i efektywność nauki czy pracy.

Podczas zajęć wiedzę teoretyczną przeplataliśmy praktyką jaką była aktywność fizyczna – spacer i marszobiegi. Dzieci zgodnie stwierdziły, iż dawka świeżego powietrza pozwoli im łatwiej skoncentrować się na zaplanowanych czynnościach, dzięki czemu poprawią swoją organizację czasu.

Kolejnym celem zajęć, który udało się zrealizować było budowanie poczucia przynależności do grupy. Zauważalne były zachowania przejawiające empatię, wsparcie oraz integrację zespołu klasowego, natomiast skutkiem ubocznym naszego spotkania był ogrom uśmiechu i dawka pozytywnych emocji.

Katarzyna Wróbel


Aktualności

Powiązane artykuły