Uczniowie recytowali utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima

W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez panią Patrycję Magielnicką. Wzięło w nim udział 34 dzieci z klas I – III. Młodzi uczniowie recytowali utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Celem konkursu było popularyzowanie twórczości literackiej polskich poetów, rozwijanie zainteresowania poezją dziecięcą, odkrywanie i doskonalenie talentów recytatorskich.

Komisja konkursowa – pani dyrektor Bożena Kalinowska oraz nauczycielka języka polskiego Małgorzata Sojko – oceniła występy uczestników, biorąc pod uwagę zgodność recytacji z treścią wierszy, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Pierwsze miejsce przyznano Poli Magielnickiej z klasy 2a, drugie – Kacprowi Iwachów z klasy 2a, trzecie – Zuzannie Fiećko z klasy 2b. Wyróżnienie otrzymało pięcioro uczniów: Maurycja Anuszkiewicz z klasy 1a, Zofia Brol, Filip Oleszczuk i Juliusz Walkiewicz z klasy 2a oraz Oliwia Wiktoruk z klasy 2b.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu ,,Doceń siłę oddechu – od poprawnej artykulacji do właściwej resuscytacji” realizowanego przy wsparciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


Aktualności

Powiązane artykuły