Opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z wygraną walką z nałogiem

Uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 obejrzeli recital słowno-muzyczny Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem”.

Wokalista przedstawił młodzieży kilka historii ludzi, którzy weszli w kontakt z substancjami uzależniającymi. Opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z wygraną walką z nałogiem nikotynowym a także o walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków ludzi, których spotkał w różnych momentach swojego życia.

Tytuł programu „Wolności oddać nie umiem” przestrzega uczestników spotkania przed oddawaniem swojej wolności nałogowi. Zmarnowany potencjał, zmarnowane życie – to częste podsumowanie historii życia tych osób. Opowieściom towarzyszyły zaśpiewane z gitarą piosenki.

Program spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników recitalu.

Spotkanie z Gabrielem Fleszarem zostało zorganizowane przez szkołę w ramach profilaktyki uzależnień i sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Powiązane artykuły