Licealiści z Białegostoku na granicy polsko-rosyjskiej

Wybór przyszłego zawodu, zadania Straży Granicznej, handel ludźmi, to tylko niektóre tematy omawiane przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG podczas wczorajszej wizyty z młodzieżą. Licealiści odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Baniach Mazurskich i drogowe przejście graniczne w Gołdapi.

Uczniowie klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zapoznali się ze specyfiką służby w Straży Granicznej.  Podczas wizyty funkcjonariusze pokazali gościom sprzęt będący na wyposażeniu SG, który jest wykorzystywany w codziennej służbie.

Ponadto omówili główne zadania formacji oraz zapoznali ich z infrastrukturą drogowego przejścia granicznego na granicy polsko-rosyjskiej. Młodzież mogła zobaczyć, jak na co dzień funkcjonariusze SG dokonują odpraw granicznych  i ochraniają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Nie zabrakło również pytań o procedurę kwalifikacyjną dotyczącą służby w Straży Granicznej. Licealiści uzyskali szczegółowe informacje na temat wymogów i egzaminów wstępnych jakim musi sprostać kandydat ubiegający się o przyjęcie do formacji.


Aktualności

Powiązane artykuły