Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki

Rok akademicki 2018/2019. Rok ten był jak zwykle bardzo pracowity
i bogaty w różne wydarzenia. Dwa, bądź trzy razy w miesiącu, prowadzone były wykłady.

W minionym roku obejrzeliśmy kilka filmów o tematyce i treści
pasującej  do naszego wieku, np. „Praktykant”, „Mów mi Vincent” i inne.

Dużo czasu poświęciliśmy na pracę w sekcjach zainteresowań:informatyka,
brydż sportowy,literacka „Z kulturą na ty”, poetycka „Niektórzy lubią poezję” Nordic- Walking, Piosenki i żywego słowa, Kulinarna i Rękodzieła.
Braliśmy aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym naszego środowiska.

Mieliśmy spotkania w naszej Jednostce Wojskowej, częste spotkania wokalno-iterackie organizowane wspólnie z Biblioteką Publiczną.

Wspólnie z Domem Kultury ubieraliśmy park z naszych wytworów (ławeczki, drzewa) a na moście zawiesiliśmy pajęczynę wykonaną z naszych serwetek. 11 listopada wzięliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości, śpiewaliśmy pieśni żołnierskie i patriotyczne podczas gminnych uroczystości.

Odbyliśmy szereg spotkań i wycieczek. W miesiącu maju promowaliśmy nasze miasto i powiat na Lubelszczyżnie. Zwiedziliśmy Lublin, Zamość, Kazimierz, Nałęczów, byliśmy u ojca Mateusza w Sandomierzu.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Gminy.
Na przełomie maja i czerwca zadbaliśmy o swoje zdrowie będąc w sanatorium w Truskawcu ( Ukraina). Niedługo po powrocie uczestniczyliśmy w Dniach Obchodu Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, dzięki pani staroście i panu burmistrzowi, którzy wsparli nas finansowo. Myślę , że godnie reprezentowaliśmy naszą ojczyznę,śpiewaliśmy
polskie pieśni w trzech miejscowościach: Pacunele, Kiejdany i Poniewież.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Kowno.

W dniu 18 czerwca zakończyliśmy rok akademicki . Część artystyczną przygotowała sekcja poezji i sekcja  piosenki.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali w realizacji naszych zadań statutowych i z nami współpracowali , a są to: Gmina Gołdap, Starostwo Powiatowe, Biblioteka Publiczna, Jednostka Wojskowa, Dom Kultury, Biblioteka Pedagogiczna,Szkoła Muzyczna i inni.

Życzymy wszystkim dobrego  wypoczynku i do zobaczenia w nowym roku akademickim. W miesiącu sierpniu wyjeżdżamy do Mielna, a we wrześniu do Albanii.

Red. UTW

Powiązane artykuły