Uhonorowana za zasługi dla obronności kraju

Złotym medalem za „Zasługi dla obronności kraju” została wczoraj w starostwie odznaczona pani Stanisława Juszkiewicz, której pięciu synów pełniło zasadniczą służbę wojskową.

Wręczenia medalu dokonał komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Giżycku ppłk Tomasz Koprowski. Od wicestarosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka odznaczona otrzymała pamiątkowy prezent. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i rozmową.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju’ jest polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym przez ministra obrony narodowej. Został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 i stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” mogą być odznaczeni rodzice, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje pełni zawodową służbę wojskową.


Aktualności

Powiązane artykuły