Internauci pytają: Kto odpowiada z… „upoważnienia burmistrza lub wójta”?

Nierzadko mamy do czynienia z dokumentami urzędowymi, na których umieszczony zostaje podpis urzędnika (bardzo często zastępcy burmistrza lub wójta) z pieczątką o treści „Z upoważnienia burmistrza” lub „Z upoważnienia wójta”. Jaki jest zatem w takich wypadkach podział odpowiedzialności. Odpowiedź na to próbuje dać portal www.prawo.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1072 ze zm.), zwanej dalej: „u.s.g.”, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Przepisy materialnego prawa administracyjnego wyznaczają wójtowi wiele kompetencji orzeczniczych w bardzo zróżnicowanych sprawach. Prawodawca, mając na względzie sprawność realizacji zadań publicznych, wprowadził jednak od wskazanej zasady wyjątek – mianowicie przepisy szczególne mogą stanowić inaczej.

https://www.prawo.pl/samorzad/warunki-prawidlowego-upowaznienie-do-wydawania-decyzji-w-imieniu-wojta,101197.html

Takim przepisem jest niewątpliwie art. 39 ust. 2 tej ustawy. Przewiduje on możliwość upoważnienia określonego podmiotu do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu i na odpowiedzialność wójta. Według art. 39 ust. 2 u.s.g. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w swoim imieniu. Co jednak warto podkreślić za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach: „mamy tu do czynienia z zastępstwem bezpośrednim co oznacza, że organem kompetencyjnym pozostaje nadal prezydent (wójt), a upoważnione przez niego osoby działają w jego imieniu”[1]. To na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta) spoczywa odpowiedzialność za realizację kompetencji, a nie na upoważnionym zastępcy czy pracowniku.

Dokonanie upoważnienia jest wyłącznym uprawnieniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Żaden inny pomiot prawa nie może go w tym zakresie zastąpić. (…)


Aktualności

Powiązane artykuły

5 komentarzy do “Internauci pytają: Kto odpowiada z… „upoważnienia burmistrza lub wójta”?

 1. obatel

  A ja mam pytanie które szkoły w Gołdapi wezmą udział w strajku. czy wszystkie??? bo mówi się, ze są nauczyciele „namawiani” do pracy a nie strajku. Ludzie nie dajcie się zastraszać. POWODZENIA

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Kali

   Spytaj nauczycieli z „trójki”.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
   1. rodzice

    trójka ma super dyrektora i nie wiem czy strajk tam jest potrzebny, dyrektor kontaktowy, dobry menager, szkola dziala dobrze, czego więcej ? zadymy ?

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. zadyma

     rodzic kim ty jesteś naprawdę ??? jaki jest super widzę po zielonych i czerwonych kciukach.
     PS. jak to było kto nie strajkuje ten za PISem. I wszystko jasne. Nauczyciele 3 poproszę aby każda kolejna podwyżka była przekazywana na Owsiaka.

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
 2. Tomcio P.

  Bardzo dobry tekst. Nareszcie jest jasne, że nawet jeżeli np kierownik jakiejś komórki w Urzędzie podpisuje dokument to czyni to za wiedzą i na odpowiedzialność burmistrza. Wynika z tego, że tak naprawdę to np na Sesji nie ma co zwracać uwagi jakiemuś średniej klasy urzędnikowi na jego brak kompetencji, trzeba zwracać uwagę źródłu – burmistrzowi, bo on jest przełożonym, on zatrudnił tego urzędnika i on odpowiada za wszystko w tym urzędzie.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...