Uczeń klasy ósmej SP 1 laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Warmii i Mazur. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Z dumą informujemy, że wśród laureatów znalazł się uczeń klasy ósmej SP 1 w Gołdapi – Oskar Piniaga.

Aby dostać się do ścisłego finału, tego jakże prestiżowego konkursu, Oskar musiał przejść najpierw przez eliminacje szkolne, następnie (15 lutego) w Ełku odbył się etap rejonowy. Zadania konkursowe wymagały wykazania się wiedzą spoza podstawy programowej dla szkół podstawowych i były tak skonstruowane, aby wyłonić największe matematyczne talenty.

Oskar przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela matematyki – pani Martyny Gołębickiej. Jednakże sam musiał poświęcić dużo czasu, aby zdobyć wiedzę ponadprogramową z matematyki.

Warto podkreślić, że oprócz prestiżu i satysfakcji ważną zaletą uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego jest celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu, zwolnienie z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty (co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku).

Jesteśmy dumni z Oskara, podziwiamy Jego wiedzę, chęć do nauki oraz ciekawość świata.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Red. SP1


Aktualności

Powiązane artykuły