SP W Boćwince zwycięzcą II Międzyszkolnego Konkursu z Profilaktyki Uzależnień

W piątek odbył się II Międzyszkolny Konkurs z Profilaktyki Uzależnień. Głównym jego celem było poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania uzależnieniom wśród uczniów zamieszkujących tereny wiejskie gminy Gołdap.

 

 

 

 

Konkurs zrealizowano w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018. Koordynatorem tego konkursu była Beata Zajkowska – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawowali przedstawiciele sanepidu oraz policji.

W tym roku szkolnym w konkursie wzięły udział trzy trzyosobowe drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Grabowie, Szkołę Podstawową w Pogorzeli oraz Szkołę Podstawową w Boćwince.

Pytania konkursowe były bardzo zróżnicowane, nie zabrakło pytań na temat HIV i AIDS oraz uzależnień behawioralnych, narkotyków itp. Poszczególne konkurencje przebiegały z użyciem technologii TIK. Do przeprowadzenia konkursu wykorzystano test w aplikacji mobilnej Kahoot!. Ta forma konkursu bardzo spodobała się uczniom.

W tym roku szkolnym zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Boćwince reprezentowana przez Karolinę Bąk, Karola Kulbackiego i Jakuba Dzikowskiego. Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, a trzecie Szkoła Podstawowa w Grabowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Po konkursie został wyświetlony film dotyczący szkodliwości napojów energetycznych. Dzieci mogły również przymierzyć okulary – alkohologogle, narkogogle i poczuć jak działają zmysły po użyciu środków odurzających.


Aktualności

Powiązane artykuły