ZRÓBMY POKÓJ – Tydzień Edukacji Globalnej w Jedynce. Przyszłość świata zależy od nas!!!

Uczniowie, nauczyciele i rodzice aktywnie włączyli się do realizacji projektu. Poznawali Cele Zrównoważonego Rozwoju i odpowiadali na wyzwania zmieniającego się świata.

 

 

 

 

Akcja ma na celu zwrócić uwagę na globalne wyzwania i poszukiwanie rozwiązań, które mogą doprowadzić do ich przezwyciężenia, uświadomienie uczniom, że ich działania mają wpływ na przyszłość świata.

Rozpoczęli od happeningu „Poznaj Syrię”- gdzie uczniowie klasy Ic rozdawali ulotki o Syrii wśród odgłosów wojny. Złożyli 1000 żurawi dla pokoju w Syrii.

Zorganizowali Debatę o pokoju; wykonali plakaty o wybranych celach; przygotowali zadania i zagrali w grę „Poznajemy Cele Zrównoważonego Rozwoju”; przeprowadzili interaktywny Quiz o pokoju; na holu szkoły zawiesili instalacje z 1000 żurawi; odwiedzili Jednostkę Wojskową i spotkali się z mjr Grzegorzem Łapińskim, który pięknie opowiadał o udziale „Wojska Polskie w misjach pokojowych”; zorganizowali zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy Syrii.


Aktualności

Powiązane artykuły