Z Urzędu Miejskiego: Burmistrz Gołdapi zaprasza do składania propozycji na kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszonych do Delegatury KBW w Olsztynie kandydatów na urzędników wyborczych burmistrz Gołdapi zgodnie z § 5 ust. 1 UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych ma możliwość dokonywania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych do Dyrektora KBW w Olsztynie.

 

 

 

 

 

Kandydaci na urzędników wyborczych powinni spełniać następujące kryteria:
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
3) nie być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzami wyborczymi,
pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania lub członkami komisji wyborczej;
4) nie wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia;
5) nie być osobami ujętymi w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy miast na prawach powiatu;
6) nie należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją
7) nie być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00. na adres:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14;
19-500 Gołdap
decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “Z Urzędu Miejskiego: Burmistrz Gołdapi zaprasza do składania propozycji na kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych

 1. gold

  Pisowski Urzędnik Wyborczy wstyd i hańba.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Delta

   DLA TYCH IGNORANTÓW ALBO RACZEJ LEPIEJ POWIEDZIEĆ BAŁWANÓW WĄTPIĄCYCH W FAŁSZOWANIE WYBORÓW https://www.youtube.com/watch?v=IHNcAVadYsU

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 2. Cz

  „Liczba dotychczas zgłoszonych kandydatów do KBW w Olsztynie znajduje się w załączeniu.”
  Gdzie to „załączenie”?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Gienek

  Ogłoszenie z cyklu dam prace i jak zwykle brak jest oświadczenia ile zapłacę.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. Kilka komentarzy zostało odrzuconych. Po prostu szerzących nienawiść (patrz regulamin).

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. wektor

   całe szczęście, że jest hamulcowy w redakcji :).

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...