Z Urzędu Miejskiego: Opłata za użytkowanie wieczyste

Przypominamy, że termin płatności należności z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca. Opłatę można wnieść przelewem lub osobiście. W kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi można posłużyć się gotówką lub kartą płatniczą, i do tego zachęcamy. Gmina uczestniczy w konkursie „Płać bezgotówkowo – Zdobądź nagrody dla szkoły”. Walczymy o cenny sprzęt edukacyjny dla naszych szkół.

 

 

 

 

Użytkownicy wieczyści, których nieruchomości są przeznaczone lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe mogą wnioskować o udzielenie bonifikaty od opłaty za 2018 rok. Aby ją uzyskać trzeba udokumentować swą sytuację materialną.

Uwaga! Wniosek o bonifikatę można złożyć jedynie do 1 marca w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Do wniosku (zawierającego oświadczenie o wysokości miesięcznych dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok 2017) należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2017 lub PIT 40A.

Bonifikata zostanie przyznana w przypadku, gdy dochód miesięczny brutto na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku, czyli kwoty 2135,76 zł.

Odpowiedź na wniosek (przyznanie bonifikaty lub informacja o niespełnianiu warunków) nie ma charakteru decyzji administracyjnej i nie przysługuje na tu odwołanie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 87-615-60-41, bądź osobiście w pokoju nr 24.

Numer rachunku bankowego:

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

PKO BP S.A. 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929
(z dopiskiem opłata za użytkowanie wieczyste)


Aktualności

Powiązane artykuły