Ukarani pracodawcy

Czynności kontrolne zakończone 2 października przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wykazały nieprawidłowości w zakresie legalności powierzenia oraz wykonywania pracy wobec 3 obywateli Ukrainy pracujących na terenie powiatu olsztyńskiego, a także 6 obywateli Indii, którzy nie podjęli pracy w Gołdapi.

 

 

 

 

W pierwszym przypadku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie przeprowadzili kontrolę w firmie budowlanej, działającej na terenie powiatu olsztyńskiego. Kontrolujący ustalili, że 3 obywateli Ukrainy świadczyło pracę bez wymaganego zezwolenia. Cudzoziemców pouczono w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy, natomiast Sąd Rejonowy w Olsztynie wymierzył pracodawcy karę grzywny w wysokości 1 000 zł.

Drugą kontrolę przeprowadzono na terenie zakładu gastronomicznego w Gołdapi. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ustalili, że 6 obywateli  Indii pomimo wydanych zezwoleń nie wjechało do Polski, tym samym nie podjęło pracy w firmie. Ponieważ pracodawca nie poinformował o tym fakcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, funkcjonariusze SG nałożyli na niego mandat karny w wysokości 400 zł.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl

Fot. archiwum W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły