Z Urzędu Miejskiego: Powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W połowie września br. zostały oddane do użytku pierwsze, przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowane przez Gminę Gołdap. Na terenie miasta i gminy powstało ich już 5, a kolejnych 46 jest w trakcie realizacji. Ich budowę, na wniosek Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto, dofinansowała Gmina Gołdap dotacjami na łączną kwotę 153 tysięcy złotych, po 3.000 zł każda.

 

 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków to dobry sposób rozwiązania  gospodarki ściekowej  na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia zabudowań do sieci kanalizacji sanitarnej. Kolonijny, rozproszony charakter zabudowy znacznej części gminy Gołdap sprawia, że inwestowanie w małe oczyszczalnie ścieków jest ekonomicznie uzasadnione.


Aktualności

Powiązane artykuły