Działaj Lokalnie – nabór wniosków do II tury konkursu

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczęła się II tura naboru do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2017”.

W II edycji Programu „Działaj Lokalnie X” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie www.funduszgoldap.pl
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 20 czerwca 2017 roku.
W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
W konkursie o dofinansowanie nie mogą ubiegać się organizacje, które otrzymały dotację w tym roku z „Działaj Lokalnie X”.
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X – 2017 r.” można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału 
Zbigniew Mieruński
prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
 
Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków: gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Pozezdrze i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.


NGO

Powiązane artykuły