Wsparcie w Drodze. Darowizna dla Rodziny z miejscowości Sobole od firmy Jysk Sp. z o.o. i GSH Archeo

We wtorek, 9 kwietnia firma Jysk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykazała wielką hojność i empatię, ofiarowując cenny dar Gołdapskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu Archeo z przeznaczeniem celowym dla rodziny z miejscowości Sobole (gm. Wieliczki). Ta szlachetna inicjatywa ma na celu wsparcie rodziny, której dom doznał częściowych zniszczeń w tragicznym pożarze, który miał miejsce w styczniu tego roku.

Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne Archeo, od lat jest zaangażowane w ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego. Świadomi potrzeb wspólnoty lokalnej oraz wartości solidarności społecznej, członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zorganizowaniu pomocy dla rodziny dotkniętej nieszczęściem.

Wspierając ich wysiłki, firma Jysk Sp. z o.o., uznana za jednego z liderów na rynku mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, dołączyła do akcji, ofiarowując swoją hojną darowiznę. Ich wkład w inicjatywę jest dowodem na to, że idea pomagania i wsparcia dla potrzebujących jest powszechna i może łączyć firmy i organizacje społeczne o różnych profilach działalności.

Darowizna, która została przekazana, będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia dla rodziny z miejscowości Sobole. Dzięki wsparciu ze strony firmy Jysk Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Historycznego Archeo, możliwe będzie uzupełnienie wyposażenia domu, które uległo zniszczeniu w wyniku pożaru.

Warto podkreślić, że inicjatywa ta to nie tylko pomoc materialna, ale także wyraz wsparcia i solidarności ze strony społeczności lokalnej oraz przedsiębiorstwa. Takie działania są dowodem na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach, ludzie potrafią się zjednoczyć, aby służyć pomocą i wsparciem tym, którzy ich potrzebują.

Mamy nadzieję, że ta piękna inicjatywa będzie inspiracją dla innych organizacji oraz firm do podjęcia podobnych działań na rzecz wspierania potrzebujących w społecznościach lokalnych. Dzięki temu, świat stanie się lepszym miejscem dla wszystkich, a wartość solidarności społecznej będzie kontynuowana i pielęgnowana przez kolejne pokolenia.

H.K.

Foto: Ewa Karczewska

Powiązane artykuły