Egzaminy gołdapskich gimnazjalistów

W Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w ostatnich trzech dniach odbyły się sesje egzaminacyjne z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych oraz z języków obcych nowożytnych. Kilkanaście osób wybrało język niemiecki lub rosyjski, ogromna większość zmierzyła się z językiem angielskim w wersji podstawowej i rozszerzonej.

Do egzaminów przystąpiło 143 uczniów klas trzecich. Znaczenie tych egzaminów w naszym mieście może nie jest wielkie, ale młodzież podeszła do nich poważnie. Świadczą o tym uroczyste stroje uczniów i wypowiedzi niektórych z nich:
– warto uzyskać wysoki wynik, choćby dla własnej satysfakcji;
– rodzice chcą, abym dobrze napisała;
– chcę potwierdzić swoje umiejętności w porównaniu z konkursami przedmiotowymi i porównać wyniki z końcowym świadectwem, które dostanę na koniec gimnazjum.
Dwoje uczniów było zwolnionych z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego z racji uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego z biologii i geografii. Oznacza to zaliczenie im maksymalnego wyniku z tej części egzaminu. Uczniowie ci, to – Julia Żuławska i Karol Siemieniuk.
Pozostaje teraz cierpliwie i z nadzieją oczekiwać na wyniki egzaminu gimnazjalnego.


Aktualności

Powiązane artykuły