Nobliści no topie w gołdapskim gimnazjum

Już po raz 12. pierwszoklasiści z Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich uczestniczyli w konkursie wiedzy o patronach szkoły, którego I etap został zorganizowany 16 XI br. przez Anetę Wojnar-Konopkę i Urszulę Bernatowicz-Nygę. Zmagania zostały poprzedzone kilkutygodniowymi przygotowaniami w postaci samodzielnej lektury oraz zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat życia i dokonań polskich laureatów Nagrody Nobla. Spośród 27 uczestników I etapu komisja konkursowa wyłoniła dziewięcioro gimnazjalistów, którzy zakwalifikowali się do następnej tury. Należą do nich:

Aurelia Adamczyk – 1a,
Mateusz Naszkiewicz – 1a,
Patrycja Miezianko – 1c,
Angelika Rozmysłowska – 1c,
Agnieszka Bernatowicz – 1f,
Julia Mentel – 1e,
Maja Laskowska – 1e,
Zofia Sidor – 1e,
Agata Borawska – 1c.


Aktualności

Powiązane artykuły