Bajkoterapia w gołdapskiej Szkole dla Rodziców i Wychowawców

W Szkole dla Rodziców i Wychowawców, której część 2. jest obecnie realizowana w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, 9 listopada prawie 4 godziny gościły bajki terapeutyczne. Adresowane były do dzieci w różnym wieku, a temat przewodni to… wstyd – jak go zaakceptować lub jak się go pozbyć…

Zainteresowanie wywołane u odbiorców przez prowadzącą warsztaty Ewę Jurkiewicz, realizatorkę SdRiW (w tej edycji nazwane jako przedsięwzięcie ONE realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2016) było ogromne i wywołało lawinę pytań najmłodszych. Pytań filozoficznych typu: Dlaczego? Po co? Czemu? Kto się wstydził?

Rodzice – beneficjenci przedsięwzięcia ONE ( czyli ODPOWIEDŹ NA EMOCJE), dofinansowanego przez burmistrza Gołdapi Tomasza Luto (dziękuję), z zaciekawieniem obserwowali swoje dzieci. Sami też ulegli czarowi opowieści. Czytanie bajek przeplatane było formami krótkiej zabawy, które pozwoliły na częsty uśmiech u wszystkich uczestników spotkania.

Warto tu nadmienić, iż dorośli bardzo chwalą sobie drugą część nietypowej szkoły, której realizację wspiera ww. gimnazjum oraz publiczna biblioteka, w której to odbędzie się kolejne spotkanie z bajką terapeutyczną.

Realizatorka SdRiW Ewa Jurkiewicz

bajkoterapia_czyli_dla_malych_i_duzych_o_tym_jak_bajki_moga_pomagac_sklep

Powiązane artykuły