Realizacja w regionie Programu Rodzina 500 Plus w okresie 1-26 kwietnia

Od 1 kwietnia jest realizowana Regionalna Kampania Informacyjno-Edukacyjna BUS 500+ skierowana do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

W okresie od 1 do 26 kwietnia Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw wdrażania Programu Rodzina 500+ oraz pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odwiedzili 51 gmin oraz 127 wsi województwa. Oprócz zaplanowanych spotkań z mieszkańcami oraz władzami lokalnymi w gminach BUS 500+ zatrzymywał się w miejscach, w których odnotowano największą liczbę mieszkańców m.in.: wiejskie/małe sklepy, parafie, place zabaw dzieci, główne ulice przebiegające przez miejscowości.

Osobom, które spotykano na trasie przejazdu oraz w trakcie postoju BUSA przekazywano ulotki, zwracano się z pytaniami czy nie potrzebują informacji i wyjaśnień na temat wdrażanego Programu Rodzina 500 +, na zadawane pytania udzielano odpowiedzi, informowano o terminie i sposobie składania wniosków.

W trakcie wyjazdów wizytowano również ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin, które bezpośrednio zajmują się realizacją zadania, prowadzono rozmowy z kierownikami i pracownikami na temat realizacji programu oraz ewentualnych problemów.

Na podstawie przekazywanych przez gminy informacji, sprawozdań oraz w wyparciu o spotkania w gminach, należy stwierdzić, że wdrożenie programu przebiega w sposób prawidłowy, samorządy są dobrze przygotowane do realizacji nowych zadań, mieszkańcy są poinformowani o świadczeniach wychowawczych i procedurach związanych ze składaniem wniosków o świadczenie wychowawcze (dokonano tego poprzez wcześniejsze ogłoszenia, informacje przekazywane mieszkańcom, w tym przez sołtysów, informacje umieszczane na tablicach ogłoszeń, w Internecie, lokalnej prasie i telewizji).

W gminach na bieżąco są przyjmowane wnioski oraz wydawane decyzje.

W okresie 1-22 kwietnia br. w gminach złożono 77 772 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Na dzień 22 kwietnia br. 104 tj. 90% gmin w województwie warmińsko-mazurskim wydało decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego. Ogółem zostało wydanych 17 938 decyzji, z czego najwięcej miasto Ostróda – 1 103, miasto Olsztyn – 598, miasto i gmina Susz– , miasto i gmina Barczewo – 544, miasto Ełk – 575.

45 samorządów województwa warmińsko-mazurskiego do 22 kwietnia wypłaciło 12 235 świadczeń wychowawczych na kwotę 6 105 908 zł. Najwięcej miasto Ostróda – 1 676, miasto Barczewo – 914, miasto i gmina Pieniężno – 592 świadczeń , miasto Braniewo – 551 świadczeń, miasto i gmina Biskupiec – 432, miasto Olsztyn – 318, Elbląg – 383).

Joanna Jabłonka-Kastrau – pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw wdrażania Programu Rodzina 500+


Aktualności

Powiązane artykuły