Ze Starostwa: Porozumienia z nadleśnictwami

nadlesnictwaWzorem lat ubiegłych starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz Nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. W spotkaniu, które odbyło się 18 lutego 2016 r. uczestniczyli: nadleśniczy Nadleśnictwa Czerwony Dwór Mariusz Kimszal, nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap Grzegorz Jejer oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko Zbigniew Piotr Poniatowski.

Starosta pogratulował Grzegorzowi Jejerowi objęcia funkcji Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap i życzył wielu sukcesów i satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć. W trakcie spotkania omówiono także dotychczasową współpracę oraz zdarzające się uchybienia i problemy, celem ich unikania w przyszłości. Starosta podziękował też wszystkim Nadleśniczym za dobrą współpracę z powiatem oraz ogromny wkład w rozwój Lasów Państwowych. (Red. Starostwo Gołdapskie)

nadlesnictwa


Aktualności

Powiązane artykuły