Jest ich w regionie ponad 6 tysięcy

W sobotę 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, wprowadzony nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1996r. Z tej okazji wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge wręczy Statuetki Amicus Bonus osobom oraz instytucjom szczególnie zaangażowanym w pomoc społeczną.

Uroczystość odbędzie się 12 listopada o godz.12.00 w sali 201 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dzień ten jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych i okazją do dostrzeżenia roli i znaczenia ich służby dla społeczeństwa.

Pracownicy pomocy społecznej wykonują szczególnie odpowiedzialną pracę, na co dzień stykając się z ubóstwem, bezrobociem, przemocą i bezradnością, pomagając rodzinom
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dlatego też, praca socjalna to wielkie
i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej.

Na Warmii i Mazurach jest ponad 6,5 tysięcy osób, które pracują w pomocy społecznej w ponad 350 jednostkach. Specyfika województwa, wysokie bezrobocie, niskie dochody, wszystko to sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód, ale służba, wręcz misja.

Nagroda przyznawana jest pracownikom pomocy społecznej i najbardziej aktywnym  organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi
i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.


Aktualności

Powiązane artykuły