26 odmów wjazdu

przejsciaTylko od 30 października do dzisiaj funkcjonariusze SG w drogowych przejściach granicznych na Warmii i Mazurach wydali 26 decyzji administracyjnych o odmowach wjazdu na terytorium RP.

Funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej decyzje o odmowach wjazdu do strefy Schengen wydali cudzoziemcom, nie posiadającym ważnej wizy lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium RP.

Ponadto jeden z obywateli Federacji Rosyjskiej, nie posiadał ważnego zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruch granicznego. W związku z tym nie mógł kontynuować podróży do Polski.

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę oraz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wizę, bądź stosowne zezwolenie. Dodatkowo musi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, a także dysponować wystarczającymi środkami finansowymi. (Red. W-MOSG)


Aktualności

Powiązane artykuły