Zażynki w Lisach 2015 – przybliżyły stare zwyczaje

IMG_0660Zażynki to rozpoczęcie żniw – wiązało się z tym wydarzeniem wiele tradycji, obyczajów i zabaw. 9 sierpnia Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach, mieszkańcy wsi Lisy oraz zespoły Zorepad z Bań Mazurskich i Rominczanie z Dubeninek przygotowali inscenizację żniwną oraz inne atrakcje. Głównymi aktorami inscenizacji byli mieszkańcy wsi Lisy. Podczas Zażynek w Lisach można było popróbować dawnych prac polowych, jedzenia regionalnego, rzemiosła, dawnych zabaw dla dzieci i dorosłych.

Przybyłych na inscenizację żniwną witały drabiniaste, konne wozy, rolnicy w białych strojach, ludowe przyśpiewki, dawne maszyny i narzędzia do pracy w polu oraz modlitwa na rozpoczęcie prac po polsku i po ukraińsku.

Wydarzenie otworzyli wicestarosta gołdapski Grażyna Senda, wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś, przewodniczący rady gminy Banie Mazurskie Dariusz Czygier, Zbigniew Mieruński prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Marek Baran prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nadzieja”. Swoją obecnością zażynki zaszczycili również goście z Gołdapi i nie tylko: radny powiatu gołdapskiego Jaromir Krajewski, radna powiatu gołdapskiego Halina Kunio, przewodniczący rady gminy w Gołdapi Andrzej Pianka, sekretarz powiatu gołdapskiego Marek Miros i Bogdan Chomyn dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisach.

Pieśń towarzyszące przy pracy w polu po polsku śpiewali „Rominczanie”, a po ukraińsku „Zorepad”.

Po ciężkiej pracy w polu, gdy słońce stawało w zenicie, żeńcy przerywali pracę, aby się posilić i odpocząć. I tak też było w inscenizacji żniwnej: po ciężkiej pracy w polu nadszedł czas na odpoczynek, biesiadę przy ognisku i smakowanie lokalnych smakołyków.

Program inscenizacji wzbogacił konkurs kulinarny na „Zażynkowy specjał” – o wyjątkowym, tradycyjnym smaku z przed lat. Konkurs wygrała „Chlebowka” przygotowana przez grupę nieformalną „Rominczańsko zakręceni”, drugie miejsce zajęła „Odlewajka” przygotowana przez Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej z Dubeninek a trzecie „Kapuśniak z haju” przygotowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Barwy Jesieni w Budrsch. W trakcie biesiady przy ognisku grała Kapela Fest z Jeleniewa. Biesiada z tańcami i wiejskim jedzeniem trwała do północy.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nadzieja” w Lisach.

Wspierali nas: Zespól Zorepad, Zespół Rominczanie, Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oraz mieszkańcy wsi Lisy.

Organizatorzy Zażynek w Lisach dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i wsparcie zażynek. Dziękujemy: Maciejowi Witczakowi Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, Bogdanowi Chomynowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisach, członkom stowarzyszenia OSP w Lisach, mieszkańcom wsi Lisy ze szczególnymi podziękowaniami aktorom – Pani Oldze Blus, Pani Marii Lichacz, Pani Marii Pinaga, Pani Lucynie Kaczorowskiej, Panu Piotrowi Maczuga, Panu Janowi Śidorowiczowi. Dziękujemy też panu Ryszardowi Ośce za udostępnienie pola pod inscenizację. Bardzo dziękujemy również Zespołowi „Rominczanie” z Dubeninek i Zespołowi „Zorepad” z Bań Mazurskich.
Dofinansowano przez Powiat Gołdapski.

-ZM-

IMG_1133 IMG_0626 IMG_0648 IMG_0668 IMG_0672 IMG_0680 IMG_0695 IMG_0699 IMG_0701 IMG_0719 IMG_0741 IMG_0759 IMG_0804 IMG_0874 IMG_0881 IMG_0889 IMG_0897 IMG_0933 IMG_1158 IMG_1170 IMG_1172 IMG_1183 IMG_1194 IMG_1207 IMG_1212


Aktualności

Powiązane artykuły