Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Olecki oddział Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Najciekawszy obiekt przyrody”. Zdjęcia powinny zostać zrobione na terenie powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Będą oceniane w dwóch kategoriach – „Bogactwo natury” (pokazujące różnorodność mazurskiej przyrody, bogactwo krajobrazu, flory i fauny) oraz „Człowiek i przyroda” (fotografie pokazujące wpływ człowieka na przyrodę, harmonię koegzystencji, wydarzenia w obcowaniu z przyrodą).

Prace można nadsyłać do 15 września na adres m.kuczynska@w-modr.pl lub W-MODR Oddział Olecko, ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko.

Informacja o konkursie: http://powiatgoldap.pl/konkurs-fotograficzny-najciekawszy-obiekt-przyrody/

 


Aktualności

Powiązane artykuły