Aktywni studenci – szansa na stypendium!

loga_2Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Agrafka Agory – Aktywny student – 2015/2016”.
Studencie:
– mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego, a w Twojej rodzinie są niskie dochody,
– osiągasz wysokie wyniki w nauce,
– masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną,
Te stypendium jest dla Ciebie!

Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez GFL są stypendiami rozwojowymi. Na „rynku” stypendiów dużo jest stypendiów socjalnych czy naukowych, nasza organizacja idzie w stronę stypendiów dla studentów, którzy nie tylko otrzymują wysokie oceny na uczelniach, ale są też aktywni poza nią. Chcemy wspierać tych, którzy mają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego, którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, są aktywni w kulturze i sporcie, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych.
W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie.
Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów w załączeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl
Wnioski przyjmujemy do 4 września 2015 godz. 15.00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap.
Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Fundacja Agory, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.
„Agrafka Agory” – jest partnerskim programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory we współpracy z Gołdapskim Funduszem Lokalnym.
Zapraszam – Zbigniew Mieruński – prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

regulamin konkursu stypend_2015

wnios_o_stypend_2015

Powiązane artykuły