Spotkanie z marszałkiem

z_marszalkiem30 lipca starosta gołdapski Andrzej Ciołek wraz z sekretarzem powiatu Markiem Mirosem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Andrzejem Pianką spotkali się w Olsztynie z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Brzezinem.

Rozmawiano o istotnych dla naszego powiatu sprawach, a mianowicie o sytuacji gołdapskiego szpitala i możliwościach finansowania w sektorze ochrony zdrowia w przyszłej perspektywie. Poruszono też temat trasy kolejowej Rail Baltica i ewentualnego przywrócenia kolei do Gołdapi oraz remontu odcinka drogi krajowej nr 65 Kowale Oleckie-Ełk. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na uciążliwości, jakie stwarzają ptaki na gołdapskim zalewie. Starosta zaprosił marszałka do złożenia wizyty w naszym powiecie.

Tematy, jakie poruszono podczas spotkania będą kontynuowane na linii Urząd Marszałkowski – Starostwo Powiatowe. (Red Starostwo Powiatowe w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły