Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza

lider_w_ego_logoSzanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zapraszam mieszkańców terenu EGO (powity Ełk-Gołdap–Olecko) do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Dotyczyć one będą realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR.

Na spotkaniach będzie można poznać założenia realizacji nowego okresu programowego oraz w szczegółach dowiedzieć się o możliwościach finansowania poszczególnych działań. Uczestnicy tych spotkań otrzymają też niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Spotkania informacyjno – konsultacyjne odbędą się według podanego poniżej harmonogramu.

Zapraszamy do telefonicznego (nr tel. 87 610 11 83) lub mailowego (biuro@liderwego.pl) potwierdzenia udziału w spotkaniu.

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju naszego LGD.

 

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Franczuk

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”


 

PROGRAM

SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO – KONSULTACYJNEGO

Organizator: LGD „Lider w EGO”
Prowadzący: Dyrektor Biura „Lider w EGO” Pani Elżbieta Jaśkiewicz

  1. Zapoznanie zebranych z założeniami programu LEADER na lata 2014-2020.
  2. Określenie stopnia ważności poszczególnych zagadnień dla rozwoju danej gminy – warsztat.
  3. Określenie mocnych i słabych stron (SWOT) danej gminy – warsztat.
  4. Poszukiwanie ograniczenia słabych stron za pomocą instrumentów LEADER.
  5. Zebranie pomysłów na przykładowe działania dot. poszczególnych priorytetów

PROW.

 

Harmonogram spotkań

Lp. Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godziną spotkania
1. Gmina Olecko Sala Konferencyjna LGD ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko  19.08.2015 godz. 10.00 
2. Gmina Prostki Urząd Gminy, ul.1-go Maja 44 B        19-335 Prostki  21.08.2015.godz. 10.00 
3. Gmina Banie Mazurskie Urząd Gminy ,ul. Konopnickiej 26,    19-520 Banie Mazurskie  24.08.2015.godz. 10.00 
4. Gmina Dubeninki Gminne Centrum Kultury, ul. Mereckiego 6, 19-504 Dubeninki  25.08.2015r.godz.10.00 
5. Gmina Kowale Oleckie Gminne Centrum Kultury, ul. Kościuszki 46,19-420 Kowale Oleckie 

 

26.08.2015r.godz.10.00 
6. Gmina Stare Juchy Biblioteka Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8,19-330 Stare Juchy 

 

27.08.2015r.godz.10.00 
7. Gmina Świętajno Urząd Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno  28.08.2015r.godz.10.00 
8. Gmina Kalinowo Gminny Ośrodek Kultury, ul. Mazurska 8, 19-314 Kalinowo  02.09.2015r.godz.10.00 
9. Gmina Ełk Urząd Gminy ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk  03.09.2015r.godz.10.00 
10. Gmina Gołdap Urząd Gminy, pl.  Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap  08.09.2015r.godz.10.00 
11. Gmina Wieliczki Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 33, 19-404 Wieliczki  09.09.2015r.godz.10.00 

 


Aktualności

Powiązane artykuły