Wybrano „Pasjonata Przypisanych Północy”

pp_logoWe wtorek 28 lipca około dziewiętnastej w Olecku zakończyło się spotkanie kapituły przyznającej honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy”. Jest to już 15. edycja konkursu. W tym roku zgłoszono 9 kandydatur z Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Laureatką została Barbara Chludzińska-Grąziewicz – animatorka kultury z Węgorzewa, dzięki której powstało w tym mieście m.in. Muzeum Kultury Ludowej.

W skład kapituły wchodzą między innymi laureaci poprzednich edycji (wśród nich również gołdapianin Mirosław Słapik). Jednym z pierwszych laureatów był, nieżyjący już, gołdapski geograf i animator Mieczysław Marian Ratasiewicz. Wśród nagrodzonych w poprzednich latach znaleźli się również: Adam Andryszczyk, Zbigniew Fałtynowicz, Marek Gałązka, Ewa Kozłowska i prof. Wojciech Łukowski.

Według regulaminu „Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.”

Uroczyste wręczenie nagrody będzie miało miejsce w Olecku jesienią. Tytuł przyznawany jest za rok ubiegły.

Powiązane artykuły