„CHEMICZNA PARA” w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi

jan_gimnazjon_11W naszej szkole na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku szkolnego odbył się konkurs chemiczny pod nazwą CHEMICZNA PARA. Konkurs adresowany był do uczniów klas drugich. Miał na celu rozwijanie, promowanie wiedzy chemicznej wśród uczniów o szczególnych zainteresowaniach tą dziedziną, jak również kształtowanie właściwych postaw i rozumienia roli chemii w życiu człowieka.

Konkurs przebiegał 2-etapowo. W pierwszym etapie 5 uczniów z każdej klasy rozwiązywało test w formie pytań zamkniętych i otwartych. Do kolejnego etapu przystąpiło po 2 uczniów z każdej klasy z najwyższą liczbą punktów. Do tej części zakwalifikowali się: Klaudia Białecka, Kamil Ołdak, Dawid Oberszt, Wiktoria Kowalewska, Kamila Czaplicka, Artur Szczep, Adam Ołów, Oliwia Jakowska, Wiktoria Tałejszys, Michał Kisłowski, Arleta Misiewicz, Dawid Ziembal. Tak więc drugi etap przebiegał w formie pracy zespołowej. Na tym etapie uczniowie wykonywali proste doświadczenia chemiczne – dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Układali modele związków chemicznych i domino związane z tematyką chemiczną. Popisywali się wiedzą dotyczącą szkła laboratoryjnego. Interpretowali przebieg doświadczenia chemicznego w oparciu o film edukacyjny. Uczniowie rywalizowali również „na sportowo” zdobywając kolejne punkty. Kasztanem jako elektronem mieli możliwość trafienia w powłoki elektronowe na narysowanym modelu atomu. Zwycięzcą Konkursu została para Argonu – Michał Kisłowski i Wiktoria Tałejszys. Na drugim miejscu uplasował się zespół Kryptonu – Klaudia Białecka i Kamil Ołdak, a na trzecim Neonu – Dawid Oberszt i Wiktoria Kowalewska.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i zabawę. Mamy nadzieję, iż uczniowie biorąc udział w konkursie dobrze się w nim bawili i „na żywo” mogli poznać tajniki chemii.

Organizatorzy Konkursu: Magdalena Farańczuk, Anna Janonis – Klimko


Aktualności

Powiązane artykuły