Ciekawe warsztaty o siatkówce

warsztaty_siatkowka_1Wychodząc naprzeciw potrzebie uaktualniania wiedzy na temat wychowania fizycznego, 19 maja w liceum Ogólnokształcącym, Olsztyńska Szkoła Wyższa oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi zorganizowali bezpłatne warsztaty pt. „Nowoczesne trendy w nauczaniu piłki siatkowej”.

Propozycję skierowano do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich szczebli edukacyjnych – instruktorów sportu, trenerów i innych osób zainteresowanych problematyką. Szkolenie prowadził Piotr Stasiewicz – nauczyciel akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W tej drugiej udział wzięli również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.

Nauczyciele licznie uczestniczyli w warsztatach mając świadomość, że od wspólnych i zsynchronizowanych działań nauczycieli, rodziców, instytucji i organizacji zależy kształtowanie u młodzieży odpowiednich postaw i wyrabiania przekonania, że wychowanie fizyczne jest ważną dziedziną życia.

To już trzecie szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego organizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi we współpracy z Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego.


Aktualności

Powiązane artykuły