Trasy rowerowe coraz bliżej

trasy_6„Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” to projekt realizowany w pięciu województwach, również na terenie województwa warmińsko–mazurskiego. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Harmonogram oraz sprawy organizacyjne związane z projektem były tematem spotkania roboczego, które odbyło się w Gołdapi 5 lutego w Starostwie Powiatowym.

O trasach rowerowych rozmawiali m.in.: dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Wiktor Wójcik, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, wicestarosta gołdapski Grażyna Senda, zastępca burmistrza Jacek Morzy, wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Leszek Kowalewski oraz pracownicy merytoryczni urzędów.

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez marszałka województwa (lidera projektu) oraz samorządami powiatowymi i gminnymi (partnerami projektu) koszt inwestycji zostanie pokryty ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wkład własny w wysokości 5 proc. pokryje samorząd województwa warmińsko–mazurskiego. Zadaniem gmin i powiatów będzie utrzymanie powstałej infrastruktury przez minimum pięć lat od zakończenia realizacji projektu.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz przebieg trasy rowerowej (również na terenie powiatu gołdapskiego) znajdują się na stronie internetowej: http://greenvelo.pl/ .


Aktualności

Powiązane artykuły