Gołdapski Fundusz Lokalny zasłużony dla turystyki

gflPodczas wojewódzkich obchodów tegorocznego Światowego Dnia Turystyki w Giżycku Gołdapski Fundusz Lokalny otrzymał od Ministra Sportu i Turystyki Honorową Odznakę „Za zasługi dla Turystyki”. Odznaka została przyznana za działalność na rzecz turystycznego rozwoju terenów wiejskich północno-wschodnich Mazur.

Działania realizowane przez GFL opierają się przede wszystkim na aktywizowaniu mieszkańców wsi powiatów gołdapskiego i węgorzewskiego do podejmowania działań tworzących produkty turystyczne oparte o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe oraz pasje ich mieszkańców. W oparciu o te zasoby i aktywność mieszkańców powstały Ekomuzea Mazur: Ekomuzeum Żytkiejmski Trójstyk i Ekomuzeum Trzy Dęby w Lisach. Ważnym elementem oferty jest promocja tradycyjnej żywności i warsztatów rękodzielniczych, jako produktów turystycznych. Wspólnie z mieszkańcami członkowie GFL przygotowują miejsca, produkty i usługi, które stanowią ofertę turystyki poznawczej i aktywnej. Gołdapski Fundusz Lokalny

jest pomysłodawcą takich wydarzeń jak: Święto Sękacza w Żytkiejmach, Zażynki w Lisach, Mazurskie podróże w czasie w Klewinach, Eko-piknik i Jarmark Bożonarodzeniowy w Gołdapi. Wyróżnienie odebrał prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego – Zbigniew Mieruński. Gratulujemy!

-wz-

gfl_1

gfl_2


Aktualności

Powiązane artykuły