Strażacy dostaną nowy sprzęt

Dzięki umowie podpisanej 30 maja pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a powiatem gołdapskim o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi” gołdapska Komenda Straży Pożarnej zostanie doposażona w kamerę termowizyjną oraz w samochód rozpoznania ratowniczego.
Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2014 roku a jego wartość całkowita wyniesie 173.820,00 zł., z czego: 80% wartości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a wkład własny do 20% wartości pochodzi z budżetu powiatu.


Aktualności

Powiązane artykuły