Rękodzieło i sztuka w Ekomuzeach Mazur

rekodz_EM_II_2013 (1)

rekodz_EM_II_2013 (1)Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny ukończyło realizację projektu „Rękodzieło i sztuka w Ekomuzeach Mazur”, w ramach którego wspierano aktywność społeczno-ekonomiczną mieszkańców terenów wiejskich północno-wschodnich Mazur.

W ramach projektu przygotowani zostali ludzie i miejsca do stworzenia produktów i usług turystyki poznawczej w Ekomuzeach Mazur. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy mazurskich wsi, zaangażowani w tworzenie ekomuzeów, wykorzystujący w sposób odpowiedzialny zasoby przyrodnicze, kulturowe i pasje ludzi do tworzenia ciekawych produktów i usług turystycznych.

Podczas realizacji projektu przeprowadzono kilkadziesiąt dni warsztatów rękodzielniczych i artystycznych. Uczestnicy poznali tajniki między innymi: ceramiki, druciarstwa, wikliniarstwa, malarstwa, makramy oraz działania wykorzystujące naturalne materiały do tworzenia obiektów inspirowanych land art-em. Umiejętności i wiedza w ten sposób zdobyta posłużyła do stworzenia ofert turystycznych, w ramach których turyści poszukujący możliwości rozwijania pasji, tworzenia, poznawania tajników rękodzieła, podejmowania prób realizacji własnej twórczości i aktywnego odpoczynku mogą skorzystać z takiej oferty w miejscowościach i obiektach współpracujących z Siecią „Ekomuzea Mazur”. W Żytkiejmach powstała „Trójstykowa Kopuła” wybudowana z żywej wierzby, w Zabroście powstał obiekt wybudowany z materiałów naturalnych, wykorzystujących stare techniki ciesielskie oraz wzory drewnianych elementów ozdobnych od dawna używanych na Mazurach, a w Lisach rzeźby zwierząt wykonane z drewna i wikliny.

Uczestnicy projektu w ramach warsztatów wyjazdowych poznali działania bieszczadzkich Ekomuzeów – rękodzieło, działania artystyczne, gry terenowe, questy.

Obok części praktycznej poznano teorię dotyczącą tworzenia biznes planów oraz promowania produktów i usług przez internet.

Cykl spotkań, warsztatów i szkoleń zrealizowanych w ramach projektu poszerzył wiedzę i umiejętności osób działających w Sieci „Ekomuzea Mazur”.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 2013, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny.

-gfl-

loga_EM_II_2013

Powiązane artykuły