Regulamin III Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Rok 2014 – rokiem św. Jana z Dukli – 275 rocznica ustanowienia patronem Polski, postać ta wpisuje się w szereg działań władz polskich, które doceniały jego walkę o prawdę, wierność Bożym przykazaniom oraz ofiarną miłość Ojczyzny.

Termin i miejsce:

20 lutego 2013 r. godz. 930

Czytelnia Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

Agnieszka Dziobkowska i Agnieszka Urynowicz.

 

Cele konkursu:

– Przybliżenie i popularyzowanie twórczości poetów piszących m.in. o tematyce religijnej.

– Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka.

– Kształtowanie kultury oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

– Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich.

– Promowanie uczniów zdolnych.

 

Zasady uczestnictwa:

• Uczestnicy wpisują się na listę zgłoszeniową konkursu (do 14 lutego 2014 r.) u osób odpowiedzialnych za organizację.

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Gołdap.

• Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dwóch wierszy o szeroko pojętej tematyce religijnej wybierając jeden z dwóch zestawów.

Zestaw I:

– teatralizacja recytacji dwóch wierszy, czyli przystosowanie utworu poetyckiego do wystawienia go na scenie (w tej formie dopuszczamy wszelkie środki, których nie można używać w recytacji, czyli: gest, ruch, muzyka, światło, rekwizyt, strój).

Zestaw II:

– indywidualna recytacja dwóch dowolnie wybranych wierszy.

 

Założenia organizacyjne:

• Komisję konkursową powołuje organizator.

• Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez jury.

• Ocena będzie obejmować:

– dobór repertuaru,

– znajomość tekstu,

– interpretację utworu,

– kulturę słowa,

– ogólny wyraz artystyczny.

• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureatom przewidziano nagrody.

• Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

ul. Partyzantów 31

19 – 500 Gołdap

tel. 87 615 48 70

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

ul. Jaćwieska 14

19-500 Gołdap

tel. 87 615 04 40

 

 

Powiązane artykuły