Możliwość dotacji z PFRON!

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014 w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do realizacji zadań w następujących obszarach:

Obszar A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (do 14 tys./os., do do 60 % kosztów)

Poprzez samorząd powiatowy:

Obszar B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do 150 tys./projekt, do 60 % kosztów),

Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (do 32 tys./na nowoutworzone stanowisko pracy, do 60 % kosztów),

Obszar D – na likwidację barier transportowych (do 80 tys./na mikrobus dla 9 os. z miejscem na wózek inwalidzki; do 70 tys./na mikrobus dla 9 os.; do 250 tys./na autobus), do 80 % kosztów,

Obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (do 14 tys./os. korzystających z rezultatów projektu – nie mniej niż 30 osób), dofinansowanie nie więcej niż 25 % całkowitych kosztów projektu w ramach Programu Operacyjnego.

 

Wnioski w obszarach: B, C, D, E, należy składać za pośrednictwem samorządu powiatowego (Powiat Gołdapski) natomiast w obszarze A samorząd wojewódzki (Zarząd Województwa).

 

Wskazanie podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje na temat Programu, jak również wzory dokumentów znajdują się pod adresem:

 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r/1611,dok.html

W ostatnich latach za pośrednictwem Powiatu Gołdapskiego ze środków PFRON skorzystały różne instytucje publiczne. Dzięki dofinansowaniu:

 

– zakupiono sprzęt do rehabilitacji niepełnosprawnych w Szpitalu i Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym,

 

– zakupiono mikrobus do przewozu niepełnosprawnych na terenie Gminy Gołdap,

 

– wybudowano podjazd oraz zlikwidowano bariery w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,

 

– przystosowano pomieszczenia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

– wymieniono windę oraz kilka par drzwi w Szpitalu.

 

 

W listopadzie 2013 roku Powiatowi zostało przyznane dofinansowanie na kolejne 4 wnioski a ich realizacja potrwa do połowy 2014 roku. Projekty dotyczą likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich. Ponadto Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi zakupi mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie na 2014 rok można składać za pośrednictwem Powiatu Gołdapskiego do 31 marca 2014 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 04 lub pisząc na adres e-mail: inwestycje@powiatgoldap.pl


Aktualności

Powiązane artykuły