Uchwalono budżet, dostało się firmom śmieciowym

sesja_ostatnia_13_2

sesja_ostatnia_13_2Raczej podczas wcześniejszych głosowań nad budżetem gminy Gołdap nie odbywało się to tak spokojnie jak dziś. Były co prawda dyskusje na ten temat, choćby na komisjach, ale tym razem z mniejszą dawką negatywnych emocji.

Podczas poniedziałkowej (i ostatniej w tym roku) sesji Rady Miejskiej za uchwaleniem budżetu głosowało 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

Głosowano również nad ustaleniem wydatków, które nie wygasają w roku 2014 i które przeznaczone są na realizację inwestycji już rozpoczętych. Tu radni głosowali stosunkiem 16 za i 4 wstrzymujących się.

Nieco więcej wątpliwości wzbudzała uchwała dotycząca przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 12 radnych było za, 8 wstrzymało się od głosu.

Niemal całkowita zgodność cechowała głosowanie nad uchwaleniem statutów 31 gminnych sołectw. Wątpliwości miało tylko dwóch radnych wstrzymując się od głosu. W imieniu sołtysów za uchwalenie dziękował Krzysztof Gnacikowski – sołtys Dunajka.

Część sołtysów i radnych zjednoczyła się w krytyce firm odbierających śmieci – takich zastrzeżeń jest coraz więcej wraz z kolejnymi posiedzeniami Rady Miejskiej. Rzeczywiście to jest problem, czego przykładem mogą być niektóre gołdapskie podwórka.

W interpelacjach i zapytaniach radny Piotr Rant zaproponował, by stopniowo gmina wprowadzała ledowe oświetlenia terenu, co jego zdaniem dałoby wyraźne oszczędności.

Wiceprzewodniczący Marian Mioduszewski wrócił do tematu  sportu szkolnego i zaniedbań z tym związanych w gołdapskiej oświacie. Jako jeden z przykładów podał to, że żadna z naszych szkół nie weszła do programu „Ruch to prawo naszych dzieci”.

Na koniec przewodniczący Wojciech Hołdyński złożył życzenia noworoczne i zrobiono wspólną fotografię.


Aktualności

Powiązane artykuły