Zapraszają na otwarcie Kolejowej

zaproszenie ul. Kolejowa

Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek oraz Burmistrz Gołdapi Marek Aleksander Miros serdecznie zapraszają mieszkańców Gołdapi i gości na uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy Kolejowej – 29 listopada 2013 r. (piątek) o 13:00.

Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N

– ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda”

został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Koszt inwestycji wyniósł 2 203 743,79 zł,

z czego środki europejskie stanowią 70% wartości inwestycji, tj.: 1 542 449,30 zł.

Pozostała część stanowi wkład własny

Powiatu Gołdapskiego finansowany solidarnie z Gminą Gołdap.

zaproszenie ul. Kolejowa


Aktualności

Powiązane artykuły