Mimo wakacji nie obyło się bez nauki

parafianie_7

parafianie_7Wieczorem 3 sierpnia 2013 r. dwudziestoosobowa grupa młodych parafian z Żabina wróciła z prawie tygodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy i okolic. Wyjazd ten był realizowany w ramach Programu Profilaktycznego „(Nie)zależni?” finansowanego ze środków Urzędu Gminy Banie Mazurskie oraz środków Parafii Narodzenia NMP w Żabinie.

Jednym z głównych tematów wyjazdu była szeroko pojęta profilaktyka uzależnień. Stąd wizyta w ogólnopolskich Ośrodkach Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu i Niepokalanowie.

W przeciwdziałaniu uzależnieniom ważne są jednak nie tyle zakazy i negacje, ile danie czegoś w zamian, zaproponowanie alternatywnych wobec używek sposobów spędzania wolnego czasu i szukania sensu życia. Dlatego drugim nurtem tak samego wyjazdu, jak i poprzedzających go warsztatów, była pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach wolontariatu. Młodzież przez kilka tygodni poznawała zarówno specyfikę poszczególnych dysfunkcji, jak i sposoby właściwej i skutecznej pomocy niepełnosprawnym, a korzystając z wyjazdu odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Niegowie i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach pod Warszawą, gdzie gościnne Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża przyjęły podróżnych w dom swój.

Mimo wakacji nie obyło się jednak bez nauki. I nie chodzi tu tylko o kilkugodzinną wizytę w Centrum Nauki Kopernik, lecz również ogromną lekcję historii w Muzeum Powstania Warszawskiego i szkołę patriotyzmu na Placu Zamkowym, gdzie młodzież zaopatrzona w odpowiednie teksty śpiewała wraz z kilkoma tysiącami Warszawiaków piosenki, za które w czasie wojny można było stracić życie. Szatę roślinną, ptaki i ssaki Kotliny Biebrzańskiej poznawaliśmy w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Ważną część tamtejszej ekspozycji stanowią okazy największych dziko żyjących w Polsce zwierząt drapieżnych: niedźwiedzia, wilka i rysia.

Miłym uzupełnieniem wakacyjnych wojaży były nieoczekiwane spotkania „krewnych wszyscy znajomych”. Chyba wszyscy odtąd będą bardziej świadomie posługiwali się turystycznym pozdrowieniem: „Do zobaczenia na szlaku”.

/AD/

fot. /UA/

 


Aktualności

Powiązane artykuły