Gołdapskie służby ratunkowe o bezpieczeństwie nad wodą

ostry Dyzur 1

ostry Dyzur 1Wczoraj w godzinach popołudniowych na plaży miejskiej w Gołdapi odbyła się akcja pod hasłem „Ostry Dyżur Służb Ratunkowych”, której celem było zwrócenie uwagi na tragiczną sytuację dotyczącą utonięć w naszym regionie oraz bezpośrednie dotarcie do wypoczywających i przekazanie im informacji związanych z zagrożeniami związanymi z wypoczynkiem nad wodą.

Do gołdapskiego dyżuru włączyli się przedstawiciele miejscowych służb Państwowej Straży Pożarnej, WOPR-u oraz Pogotowia Ratunkowego.

Wczoraj w godzinach 11.00-13.00 we wszystkich powiatach w województwie warmińsko–mazurskim odbyła się akcja pod hasłem „Ostry Dyżur Służb Ratunkowych” zainicjowana przez funkcjonariuszy KWP w Olsztynie. Akcja miała na celu dotarcie bezpośrednio do mieszkańców, turystów i gości wypoczywających nad wodą oraz przekazanie im wiedzy dotyczącej wszelkich zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad akwenami wodnymi.

W Gołdapi „Ostry dyżur…” odbył się na tutejszej plaży miejskiej. Przedstawiciele poszczególnych służb w bezpośrednim spotkaniu z plażowiczami udzielali porad i informacji związanych z bezpośrednimi zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać nad wodą oraz promowali właściwe zachowania, które wpłynął na poprawę wakacyjnego bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze z tutejszej komendy Policji omówili najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą jakimi jest alkohol, kąpiel w miejscach niestrzeżonych, brawura czy też niekorzystanie z przedmiotów asekuracyjnych tj. kamizelki czy kapoki.

Ratownicy medyczni opowiedzieli o wpływie i konsekwencjach m.in. słońca i alkoholu na organizm oraz omawiali zasady udzielania pierwszej pomocy. Każdy z obecnych sprawdził na fantomie, w jaki sposób udzielić pomocy drugiej osobie.

Ratownicy z gołdapskiego WOPR-u nie tylko podzielili się swoją wiedzą z zakresu bezpiecznego zachowania na wodzie ale również zainicjowali pokaz akcji ratunkowej. Upozorowano zdarzenie, gdzie osoba wypłynęła poza obszar dozwolony i zaczęła się topić. Tonącego wyciągnięto na brzeg, gdzie krok po kroku udzielono pomocy.

Funkcjonariusze gołdapskiej Straży Pożarnej odpowiadali na pytania dotyczące ustawodawczego zakresu ratownictwa wodnego, pokazali oraz omówili sprzęt wykorzystywany do ratowania na wodzie, jak również opowiedzieli w jaki sposób oraz jaki sprzęt wykorzystują do poszukiwań podwodnych.

Pomimo deszczu chcieliśmy pokazać, że tego typu zdarzenia mają miejsce niezależnie od pogody. Zbliża się kolejny długi weekend, mamy nadzieję, że „Ostry dyżur…” i bezpośrednie spotkanie z plażowiczami spowoduje, że informacje związane z zagrożeniami, promocja właściwych zachowań wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wypoczywających.

Apelujemy do wszystkich odpoczywających nad wodą o zdrowy rozsądek!

Wszystkim służbom, które uczestniczyły w gołdapskim „Ostrym dyżurze…” serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie. (Red. KPP)


Aktualności

Powiązane artykuły