W siarczyste mrozy dbajmy o czyszczenie kominów

Zima to okres wzmożonego użytkowania pieców centralnego ogrzewania. Pamiętajmy o obowiązku czyszczenia nie tylko pieca ale i przewodów dymowych. Od 1 stycznia do 2 lutego 2012, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odnotował 34 interwencje, z czego 9 związanych było z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe. W okresie silnych mrozów spalamy znaczne ilości węgla oraz drewna, nie czyszczenie kominów co 2- 3 miesiące może prowadzić do zapalenia się sadzy w przewodzie dymowym. Pożary sadzy są zdarzeniami, które mogą generować duże koszty zarządcom, właścicielom lub użytkownikom obiektów budowlanych poprzez np. odbudowę więźby dachowej po pożarze lub komina, malowania ścian itp.
Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.
tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Pawlukanis


Aktualności

Powiązane artykuły