Rozpiera cię energia? Chcesz działać?

… weź udział w projekcie „Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur II”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu wraz z partnerem Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska serdecznie zapraszają do udziału w projekcie „Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 100 osób w wieku 15-24 lat z Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie 24 miesięcy.
W ramach projektu w pięciu subregionach województwa: Morąg – Ostróda- IŁawa,  LGD Ziemia Lubawska oraz NML,  Elbląg – ziemia elbląska,  Olsztyn-ziemia olsztyńska,  Gołdap – Ełk – Olecko
powstanie pięć Szkół Młodzieżowych Animatorów. Na comiesięcznych 9 weekendowych zjazdach, 20 młodych ludzi będzie uczyło się tajników animacji społecznej.
Projekt kierujemy do młodzieży, która jest aktywna, pomysłowa, lubi działać, chce mieć wpływ na rozwój swojej miejscowości, lubi organizować i przewodzić, nie boi się wyzwań. W ramach szkolenia dowiecie się, co to znaczy być animatorem, jak diagnozować i aktywizować swoje środowisko, jak motywować siebie i innych do działania, organizować i inicjować wydarzenia i imprezy, jak napisać projekt. Warsztaty będą prowadzone aktywnymi metodami. Po części teoretycznej uczestnicy skonfrontują zdobytą wiedzę w praktyce i przygotują własne projekty animacyjne. Najlepsze projekty uzyskają dofinansowanie. Młodzież uczestniczyć będzie ponadto w bloku zajęć z aktywizacji zawodowej, w trakcie którego zapozna się z zagadnieniami ekonomii społecznej. Szkoła zakończy się Forum Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur, w którym udział weźmie oprócz adeptów Szkoły, także inna aktywna młodzież z naszego województwa. Zadaniem Forum jest promocja aktywnych postaw młodzieży, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów między młodzieżowymi liderami. Zajęcia poprzedzi wyjazd integracyjny na warsztaty do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodzież w wieku 15 – 21 lata z obszaru Gołdap – Ełk – Olecko

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na www.partnerstwosztuk.pl , złożyć go elektronicznie partnerstwo_sztuk@po.pl , listownie lub osobiście w biurze Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” 19 – 500 Gołdap ul . Wolności 11 w środy godz. 14.00 – 20,00 i piątek godz. 15.00 – 19.00 Informacji udziela: Dorota Łasica – organizator lokalny Tel. 691 676 329.


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Rozpiera cię energia? Chcesz działać?

  1. !

    partnerstwo_sztuk@op.pl
    to jest poprawny adres!!!

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...