Od stycznia abolicja dla cudzoziemców

Trwa kampania informacyjna dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce i chcieliby skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować swój pobyt powinni wystąpić do wojewody o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

W najbliższą sobotę 10 grudnia od 11.00 do 13.00 w holu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie będą dyżurować pracownicy Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców. Podczas tej akcji „Abolicja – drzwi otwarte” będzie można uzyskać informacje dotyczące legalnego pobytu w Polsce.

Cudzoziemcy mogą składać wnioski od 1 stycznia 2012 roku do 2 lipca 2012.

Według Urzędu ds. Cudzoziemców nielegalnie przebywa w Polsce około 50-70 tysięcy. osób m.in. z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu i Czeczenii, ale niektóre organizacje pozarządowe twierdzą, że nielegalnych imigrantów jest w Polsce nawet pół miliona.

Według szacunków rządu z abolicji skorzysta kilkanaście tysięcy cudzoziemców. Przy poprzednich abolicjach w 2003 roku i 2007 roku skorzystało ok. pięciu tysięcy osób.

Nowe regulacje zostały przyjęte przez Sejm 28 lipca 2011 roku, a Prezydent RP podpisał ustawę 26 sierpnia 2011 roku.

Podstawowym wymogiem, by zostać objętym abolicją, będzie wykazanie nieprzerwanego pobytu w Polsce od co najmniej 20 grudnia 2007 roku, przy czym pobyt ten powinien być nielegalny w dniu wejścia ustawy w życie. Abolicja obejmie też cudzoziemców, którzy przebywali nielegalnie oraz nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 roku i przed tym dniem odmówiono mu nadania statusu uchodźcy i orzeczono o wydaleniu  lub w dniu 01.01.2010 roku toczyło się wobec niego kolejne postępowanie o nadanie statusu uchodźcy.

Namówienie do złożenia wniosku wcale nie będzie proste po doświadczeniach ostatniej abolicji dla cudzoziemców. W 2007 roku w województwie warmińsko-mazurskim złożono tylko 19 wniosków, gdy cztery lata wcześniej /podczas pierwszej abolicji/ 80 / pozytywnie rozpatrzonych zostało 63/. A wszystko z powodu zbyt rygorystycznych warunków , jakie trzeba było spełnić , by zalegalizować pobyt.

 

Tym razem przepisy są bardziej liberalne niż te z lat ubiegłych. Wówczas trzeba było wykazać, że przebywa się w Polsce 10 lat, przedłożyć tytuł do zajmowanego lokalu i mieć pozwolenie na pracę. Obecnie odstąpiono m.in. od wymogu posiadania wystarczających środków utrzymania. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na dwa lata, a nie jak w poprzednich akcjach abolicyjnych, na rok.  W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Już samo złożenie kompletnego wniosku pozwoli obcokrajowcowi uzyskać pieczątkę w paszporcie legalizującą pobyt na czas załatwienia sprawy i umożliwiającą opuszczenie kraju bez żadnych konsekwencji / np. wpisu do rejestru osób niepożądanych/.

Specjalną akcję promocyjną prowadzi również Urząd do Spraw Cudzoziemców, który uruchomił telefon, pod którym cudzoziemiec może anonimowo uzyskać informacje na temat swoich szans na abolicję. Telefon 22 601 75 25 jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 8.15 do 16.15. W środy od 15.00 do 20.00. Informacje udzielane są po polsku, angielsku , rosyjsku i wietnamsku. Uruchomiono również specjalną stronę internetową na temat abolicji:  www.abolicja.gov.pl

Edyta Wrotek, rzecznik prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Aktualności

Powiązane artykuły