Rozpoczął się rozruch próbny

foto1

foto1W środę 7 grudnia 2011 roku w nowo powstałym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach koło Ełku w ramach zasadniczej fazy prób końcowych rozpoczął się ruch próbny, podczas którego pierwsze odpady trafiły na linię technologiczną.

Wcześniejsze fazy testu jakim poddano Zakład w zakresie prób przedrozruchowych i rozruchowych zakończyły się pomyślnie.

Już pod koniec listopada 2011 roku rozpoczęto próby końcowe, które odbyły się zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawcę Kontaktu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku” firmę „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. w Ełku oraz SUTCO – Polska Sp. z o.o. z Katowic, uprzednio zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu – firmę Grontmij Polska. Próby przedrozruchowe i rozruchowe trwające od 28 listopada do 5 grudnia przeprowadzono bez podawania materiału (odpadów) na linię. Miały one jedynie na celu sprawdzenie całej technologii sortowni oraz kompostowni pod kątem wymagań i zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Próby przedrozruchowe obejmowały głównie przegląd urządzeń. Podczas tej fazy testów zaplanowana kontrola urządzeń sortowni i kompostowni odbyła się w oparciu o protokoły badań poszczególnych maszyn. Próby rozruchowe, które rozpoczęły się bezpośrednio po zakończeniu prób przedrozruchowych polegały na wprowadzeniu w ruch linii technologicznej.

 

Finalna faza testów

W chwili obecnej, aż do końca lutego 2012 roku przeprowadzany jest tzw. ruch próbny, który ma na celu sprawdzenie instalacji pod obciążeniem z wykorzystaniem w tym celu zmieszanych odpadów komunalnych. W ramach ruchu próbnego nastąpi próbne sortowanie, które pozwoli zoptymalizować pracę personelu oraz urządzeń do poziomu przepustowości nominalnej, gwarantowanej przez Wykonawcę i dostosowanej do składu morfologicznego odpadów komunalnych z obszaru objętego przedsięwzięciem. Ze względu na powiązanie technologiczne nastąpi także ruch próbny pracy kompostowni. Czas trwania cyklu próbnego zapewnia możliwość przeprowadzenia więcej niż trzech pełnych cykli kompostowania intensywnego. Podczas ruchu próbnego odbędą się próby mające na celu wykazanie osiągnięcia efektów technologicznych dla instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej oraz procesu dojrzewania kompostu. Sprawdzenie łącznej redukcji masy odpadów składowanych pochodzących z sortowni (balast) i kompostowni (masa stabilizatu w procesie dojrzewania kierowana na składowisko) w stosunku do masy wejściowej odpadów przyjmowanych do ZUO pozwoli określić ogólną redukcję masy odpadów składowanych w stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZUO. Po analizie wyników prób końcowych nastąpi etap potwierdzenia gwarancji technologicznych oraz ekologicznych, co jest wymogiem oddania Zakładu do użytku.

Ponadto przed i w trakcie trwania prób końcowych prowadzane są szkolenia pracowników. Ich celem jest zdobycie przez poszczególne osoby wiedzy w zakresie eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, okresowych kontroli, napraw i eksploatacji obu linii technologicznych. Wszystko po to, aby zapewnić prawidłową i stabilną eksploatację. Szkolenia zostaną zakończone przed przejęciem Zakładu do użytku.

Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.pl oraz podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w dniu 15.12.2011 r. o godzinie 13:00 w budynku administracyjnym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku (Siedliska 77).

foto2


Aktualności

Powiązane artykuły