List otwarty w sprawie gołdapskiego narciarstwa

list_otwarty

list_otwartyDo prezesów uczniowskich klubów sportowych Gołdapi i okolic oraz członków Zarządu warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Gołdapi. LIST OTWARTY

Szanowni Państwo,

Z radością przyjąłem zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów W-MOZN, które miało się odbyć dnia 1 grudnia 2011 r. w Kompleksie Edukacyjnym w Gołdapi.

Z zaproszenia nie wynikało czy będzie to zebranie sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze, czy nadzwyczajne. Proponowany porządek obrad nie przewidywał też sprawozdania z działalności, ani też przyjęcia regulaminu obrad.

Zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum.

Z 11 członków (uczniowskie kluby posiadające osobowość prawną) przybyło tylko 6 delegatów z 3 uczniowskich klubów sportowych i 2 członków zarządu W-MOZN.

Z nieznanych zebranym powodów nie było trenera kadry okręgu p. Stanisława Świerzbina.

Na zebranie przybył natomiast prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu p. Zbigniew Lewicki z Olsztyna oraz kilku byłych zawodników i trenerów zatroskanych poziomem sportowym i sytuacją gołdapskiego narciarstwa.

Mała frekwencja na Walnym Zebraniu – odnoszę takie wrażenie – jest spowodowana jakimś konfliktem i wyglądała na bojkot.

Znamienny jest też fakt, ze w ostatniej kadencji W-MOZN zrezygnowało dwóch prezesów a może nawet trzech.

Poziom sportowy gołdapskiego narciarstwa klasycznego w ostatnich dwóch latach jest niestety bardzo niski. We współzawodnictwie sportu młodzieżowego gołdapscy narciarze lokują się na dalekich pozycjach (system sportu młodzieżowego w latach 2010 – 2011 prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Gdzie te czasy, gdy w Gołdapi działały bardzo prężne – „Cresovia”, „Rominta” a później Międzyszkolny Klub Sportowy z sekcjami narciarstwa klasycznego z wynikami na skalę ogólnopolską.

Bardzo mnie interesuje, jaka będzie reakcja na obecną sytuację narciarstwa klasycznego w Gołdapi i pow. Gołdapskim Rady Sportu (nie wiem, czy  jest powołana), która – według ustawy o sporcie z 2010 r. – może powołać organ wykonawczy w jednostce samorządu terytorialnego.

Są też optymistyczne wiadomości:

– przy Szkole Podstawowej w Grabowie oddano do użytku trasę igelitową około 300 metrów, na której można trenować biegi narciarskie w okresie letnim;

– OSiR w Gołdapi już po raz 25. organizuje jubileuszowy „Bieg Jaćwingów’, który odbędzie się w dniu 21 stycznia 2012 r. na trasach Lasu Kumiecie w Gołdapi.

Zatem do zobaczenia na trasach w Gołdapi.

Lech Iwanowski, honorowy członek Zarządu W-MOZN.

 

Suwałki, dnia 7 grudnia 2011 r.


Aktualności

Powiązane artykuły