Funkcjonariusze – kuracjuszom

funkcjonariusze_kuracjuszomFunkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gołdapi 17 sierpnia rozpoczęli cykl spotkań z kuracjuszami przebywającymi w gołdapskim ośrodku uzdrowiskowym. Środowy wykład rozpoczęto od zaznajomienia nowoprzybyłych z położeniem geograficznym powiatu gołdapskiego. Zwrócono szczególną uwagę na biegnącą w pobliżu granicę państwową, której nie powinni przekraczać w miejscu do tego nie wyznaczonym i bez odpowiednich dokumentów.

Przedstawiciele placówki zapoznali gości poprzez przekaz multimedialny z terenem. Wskazali drogi i ścieżki, znajdujące się w pobliżu uzdrowiska, którymi poruszają się kuracjusze. Straż Graniczna zaakcentowała położenie szlaków turystycznych względem granicy państwa.

Na tablicach poglądowych funkcjonariusze szczegółowo omówili obowiązujące oznakowanie granicy państwa. Zainteresowanym wyjaśnili również zasady, jakimi należy się kierować, chcąc przekroczyć granicę polsko-rosyjską i co grozi za niestosowanie się do przepisów.

Spotkania z kuracjuszami będą się odbywały 4 razy w miesiącu. Kolejne turnusy przejdą podobne szkolenie.

Zaplanowane wykłady na pewno wpłyną na świadomość i poczucie bezpieczeństwa przebywających w uzdrowisku kuracjuszy.

Chor. SG Hanna Kościńska, Placówka Straży Granicznej w Gołdapi

funkcjonariusze_kuracjuszom funkcjonariusze_kuracjuszom

 


Aktualności

Powiązane artykuły