Umowa na przejście podpisana

umowa_przejscieJak informuje Edyta Wrotek, rzecznik prasowy wojewody Mariana Podziewskiego: Trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych – taką kwotę otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski na dalszą rozbudowę przejścia granicznego w Gołdapi. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrały firmy PBO „EKOBUD” i PUB „INSPEC”, z którymi wojewoda podpisał umowę.

„Cieszę się, że dzięki pieniądzom z rezerwy ruszy budowa kolejnego etapu przejścia. To udogodnienie nie tylko dla osób prywatnych przekraczających granicę, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców przewożących towary. Z pewnością ożywi to gospodarkę regionu, zwłaszcza terenów przygranicznych – powiedział wojewoda.

Rozbudowa przejścia granicznego w Gołdapi dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony ma się zakończyć w 2012 roku. Wartość kosztorysowa całej inwestycji polegającej na całkowitej rozbudowie części towarowej przejścia w Gołdapi to 58 mln 591 tys. zł. W lipcu tego roku dokonano częściowego odbioru kolejnego etapu prac budowlanych, a więc stanu surowego budynku odpraw towarowych oraz budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych wraz z magazynem celnym. Zgodnie z podpisaną dziś umową do końca 2011 roku przewiduje się:

– wykonanie robót stanu wykończeniowego wraz z instalacjami wod-kan., grzewczymi, wentylacyjnymi i elektrycznymi w budynku głównym odpraw celnych towarowych  oraz w budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych;

– budowę linii energetycznych, przyłącza c.o., kanalizacji teletechnicznej, a także wykonanie instalacji teletechnicznych, tras kablowych systemu łączności.


Aktualności

Powiązane artykuły