Kant, tożsamość, dziedzictwo, zaangażowanie

Historia naszego miasta to bogactwo różnorodności kulturowej, trudne prawdy historyczne i możliwości współtworzenia godnego miejsca do życia mieszkańcom. Przypominają o tym pomniki i cmentarze – wystarczy przejść się ulicą Cmentarną, żeby poznać wielokulturową historię Gołdapi.

Trzy pomniki są szczególne – kamień w miejscu gołdapskiej synagogi, pomnik Immanuela Kanta i głaz na skrzyżowaniu Cmentarnej i Mazurskiej poświęcony pokoleniom mieszkańcom, którzy mieszkali tu przed nami. Dwa pierwsze wyczyścili dziś społecznicy związani z grupą „Gołdap – dobro wspólne” we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap i Urzędem Miejskim w Gołdapi. Pomnik Immanuela Kanta został oczyszczony w ramach akcji „wyszoruj Kanta” grupy „Gołdap – dobro wspólne” zorganizowanej  z okazji 300-tnej rocznicy urodzin filozofa z Królewca. Obelisk, przypominający o spaleniu gołdapskiej synagogi podczas „nocy kryształowej”, został kilka tygodni temu zeszpecony napisami i symbolami faszystowskimi.

– Nie zgadzamy się na takie działania, nie tolerujemy w Gołdapi zachowań szowinistycznych i zwykłego wandalizmu – mówi Wioletta Anuszkiewicz, członkini grupy „Gołdap-dobro wspólne” i przewodnicząca rady Miejskiej w Gołdapi – historia i dziedzictwo kulturowe są naszymi potencjałami, a otwartość i różnorodność kulturowa są wartościami, które wyznaczają nasze działania.

Pomniki zostały skutecznie wyczyszczone i odzyskały swój blask. W działanie zaangażowani byli członkowie grupy „Gołdap-dobro wspólne”, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gołdapi i Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, a także bardzo aktywnie zaangażowali się, pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi.

– Dziękujemy panu Konradowi Kazanieckiemu, burmistrzowi Gołdapi – dodaje Wioletta Anuszkiewicz – za współorganizację oraz zaangażowanie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, spółki PWiK i wolontariuszy w akcję. Wierzę, że na każdym poziomie potrzebna jest współpraca i dialog, dzięki którym nasza gmina będzie  rozwijała się dla dobra mieszkańców.

Uczestnicy akcji zadeklarowali kontynuowanie podobnych działań w następnych latach.

-zm-

 

Powiązane artykuły