Było wojsko, są funkcjonariusze. Kolejna rocznica powołania SG

Nieco ponad trzydzieści lat temu ochroną polskich granic przestało zajmować się Wojsko Ochrony Pogranicza. Funkcję tę przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej. We wtorek na sali widowiskowej Domu Kultury miały miejsce uroczyste obchody kolejnej rocznicy tego wydarzenia.

 

Spotkanie otworzył ppłk SG Tomasz Makowski – komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi. O głos poproszono też starostę Marzannę Wardziejewską i burmistrza Tomasza Luto.

Były awanse i podziękowania zasłużonym. Artystycznym uzupełnieniem uroczystości okazał się występ uczniów gołdapskiej „Trójki”.

Po przemianach 1989 roku ochrona północno-wschodniej granicy Polski stała się jednym z priorytetów. Warto też podkreślić, że Straż Graniczna jest w naszym powiecie jednym z największych pracodawców. Mimo to W-MOSG nadal przyjmuje chętnych do swoich szeregów.


Aktualności

Powiązane artykuły